Privat

Bjørnø-Konsulenten yder socialfaglig bistand til private , der ønsker en uvildig samt fagligt kompetent bisidder i fbm sociale problemstillinger.

Hvis du f.eks. er sygemeldt eller af anden årsag har en sag i det sociale system, kan jeg bistå dig, i dit samarbejde med din kommune/dit jobcenter  og dermed støtte dig i fht at finde den bedst mulige løsning for dig.

Du kan trygt kontakte Bjørnø-Konsulenten for en uforbindende drøftelse af opgaven/problemstillingen.

Du er i centrum og arbejdet er baseret på tæt dialog med dig samt tillid og troværdighed.