Virksomheder

Bjørnø-Konsulenten kan bistå din virksomhed og/eller dine medarbejdere i samarbejdet med kommune og jobcenter, hvis I f.eks. er ramt af sygdom, eller på anden måde har en sag i det sociale system.

  • Med mit solide kendskab til lovgivningen og praksis, kan jeg bidrage med handlingsmuligheder i fht at finde den bedste måde at fastholde en sygemeldt medarbejder – og dermed bidrage til at sygefraværet bliver kortest muligt.
  • Jeg kan deltage i de lovpligtige opfølgningssamtaler med kommune og jobcenter, samt i det hele taget bidrage til hurtigst muligt at opnå en afklaring af situationen og de handlemuligheder lovgivningen giver

Forebyggelse af sygefravær samt arbejdsfastholdelse:

  • Jeg kan tage den “svære” samtale med en endnu ikke sygemeldt medarbejder i fht de problemstillinger der måtte være.
  • Jeg kan bistå din virksomhed, i fht medarbejderudviklingssamtaler (MUS) hvor jeg kan udføre samtalen samt udarbejde plan for den enkelte medarbejder – selvfølgelig i tæt samarbejde med virksomheden